Jak cytować publikację

Wykorzystanie emerytowanych funkcjonariuszy w szkolnictwie policyjnym

Format cytowania:
HOROSIEWICZ, Krzysztof. Wykorzystanie emerytowanych funkcjonariuszy w szkolnictwie policyjnym. Securitologia, 2018, No 2, p. p1-p25, pa. 2019. ISSN 2449-7436. Available at: <http://www.ejournals.eu/Securitologia/2018/No-2/art/14993/>. Date accessed: 15 pa. 2019 doi:.