Jak cytować publikację

Projektowanie dziecka w społeczeństwie norweskim. Matki z Polski wobec instytucji przedszkola

Format cytowania:
CZERNIEJEWSKA, Izabela; MAIN, Izabella. Projektowanie dziecka w społeczeństwie norweskim. Matki z Polski wobec instytucji przedszkola. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 1 (171), p. 131-148, maj 2019. ISSN 2544-4972. Available at: <http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2019/171(1)/art/14156/>. Date accessed: 15 maj 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25444972SMPP.19.006.10256.