Jak cytować publikację

Efekty wąskiej i szerokiej socjalizacji dla trajektorii migracyjnych młodych dorosłych

Format cytowania:
SARNOWSKA, Justyna. Efekty wąskiej i szerokiej socjalizacji dla trajektorii migracyjnych młodych dorosłych. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 1 (171), p. 61-83, maj 2019. ISSN 2544-4972. Available at: <http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/2019/171(1)/art/14159/>. Date accessed: 15 maj 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/25444972SMPP.19.003.10253.