Jak cytować publikację

Egzemplarz Anatome Testudinis Europae ze zbiorów Biblioteki Wróblewskich w Wilnie - interesujący dokument historii nauki

Format cytowania:
DASZKIEWICZ, Piotr; EDEL, Philippe. Egzemplarz Anatome Testudinis Europae ze zbiorów Biblioteki Wróblewskich w Wilnie - interesujący dokument historii nauki. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, p. 153-154, lis. 2018. ISSN 2657-4020. Available at: <http://www.ejournals.eu/KHNT/2018/3-2018/art/12871/>. Date accessed: 29 lis. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/0023589XKHNT.18.023.9514.