Jak cytować publikację

Co daje lepsze korzyści ‒ „stan badań” czy „historia problemu”?

Format cytowania:
CETWIńSKI, Marek. Co daje lepsze korzyści ‒ „stan badań” czy „historia problemu”?. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2018, Issue 3, p. 27-33, lis. 2018. ISSN 2657-4020. Available at: <http://www.ejournals.eu/KHNT/2018/3-2018/art/12877/>. Date accessed: 29 lis. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/0023589XKHNT.18.017.9508.