Jak cytować publikację

Neurologia i psychiatria na wileńskim Uniwersytecie Stefana Batorego – do roku 1934 (czasów reorganizacji). Warunki funkcjonowania i kadra naukowa.

Format cytowania:
URBANEK, Bożena. Neurologia i psychiatria na wileńskim Uniwersytecie Stefana Batorego – do roku 1934 (czasów reorganizacji). Warunki funkcjonowania i kadra naukowa. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 3, p. 55-71, wrz. 2019. ISSN 2657-4020. Available at: <http://www.ejournals.eu/KHNT/2019/3-2019/art/14810/>. Date accessed: 25 wrz. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/0023589XKHNT.19.024.10730.