Jak cytować publikację

Stanisław Zakrzewski (1873–1936) i jego uczniowie

Format cytowania:
PISULIńSKA, Joanna. Stanisław Zakrzewski (1873–1936) i jego uczniowie. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2020, Issue 1, p. 37-46, mar. 2020. ISSN 2657-4020. Available at: <http://www.ejournals.eu/KHNT/2020/1-2020/art/16346/>. Date accessed: 13 mar. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/0023589XKHNT.20.002.11618.