Jak cytować publikację

Ocena warunków bioklimatycznych Polski Wschodniej do wybranych form rekreacji i turystyki

Format cytowania:
WERESKI, Sylwester. Ocena warunków bioklimatycznych Polski Wschodniej do wybranych form rekreacji i turystyki. Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 153, p. 89 - 103, lip. 2018. ISSN 2083-3113. Available at: <http://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2018/Numer-153/art/12022/>. Date accessed: 09 lip. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.18.005.8480.