Jak cytować publikację

Pasażerski transport kolejowy na obszarach wiejskich  (na przykładzie przygranicza województwa dolnośląskiego) 

Format cytowania:
SMOLARSKI, Mateusz. Pasażerski transport kolejowy na obszarach wiejskich  (na przykładzie przygranicza województwa dolnośląskiego) . Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 154, p. 127 - 145, cze. 2018. ISSN 2083-3113. Available at: <http://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2018/Numer-154/art/13211/>. Date accessed: 03 cze. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.18.012.9444.