Jak cytować publikację

Wewnętrzna samochodowa dostępność transportowa Łodzi w świetle pomiarów z Inteligentnych Systemów Transportowych

Format cytowania:
BOROWSKA-STEFAńSKA, Marta; KOWALSKI, Michał; WIśNIEWSKI, Szymon. Wewnętrzna samochodowa dostępność transportowa Łodzi w świetle pomiarów z Inteligentnych Systemów Transportowych. Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 159, p. 7 - 24, gru. 2019. ISSN 2083-3113. Available at: <http://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2019/Numer-159/art/15890/>. Date accessed: 19 gru. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.19.017.11485.