Jak cytować publikację

Przestrzenne zróżnicowanie potencjalnej dostępności głównych węzłów sieci drogowej województwa łódzkiego

Format cytowania:
WIśNIEWSKI, Szymon. Przestrzenne zróżnicowanie potencjalnej dostępności głównych węzłów sieci drogowej województwa łódzkiego. Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, p. 91-104, maj 2016. ISSN 2083-3113. Available at: <http://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2016/Numer-144/art/7139/>. Date accessed: 13 maj 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.16.005.5130.