Jak cytować publikację

Termiczne pory roku w Szymbarku ( 1968–2013 )

Format cytowania:
BOCHENEK, Witold. Termiczne pory roku w Szymbarku ( 1968–2013 ). Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 147, p. 67-80, sty. 2017. ISSN 2083-3113. Available at: <http://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2016/Numer-147/art/8704/>. Date accessed: 17 sty. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.16.022.6084.