Jak cytować publikację

Przyszłe zmiany wybranych wskaźników klimatycznych dla Polski na podstawie wyników dynamicznego downscalingu

Format cytowania:
BRZ&OACUTE;SKA, Barbara; JACZEWSKI, Adam. Przyszłe zmiany wybranych wskaźników klimatycznych dla Polski na podstawie wyników dynamicznego downscalingu. Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 149, p. 7 - 14, sie. 2017. ISSN 2083-3113. Available at: <http://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2017/Numer-149/art/9772/>. Date accessed: 22 sie. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.17.007.6923.