Jak cytować publikację

Czynniki warunkujące preferencje i działania samorządów gminnych w Polsce w zakresie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatycznych

Format cytowania:
LACKOWSKA, Marta; SWIANIEWICZ, Paweł. Czynniki warunkujące preferencje i działania samorządów gminnych w Polsce w zakresie łagodzenia i adaptacji do zmian klimatycznych. Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 149, p. 55- 80, sie. 2017. ISSN 2083-3113. Available at: <http://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2017/Numer-149/art/9775/>. Date accessed: 22 sie. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.17.010.6926.