Jak cytować publikację

Dane zastane – ocena użyteczności do badania konfliktów społecznych wokół obszarów chronionych w trzech skalach przestrzennych

Format cytowania:
RECHCIńSKI, Marcin; BALON, Jarosław; GRODZIńSKA-JURCZAK, Małgorzata. Dane zastane – ocena użyteczności do badania konfliktów społecznych wokół obszarów chronionych w trzech skalach przestrzennych. Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 149, p. 81- 100, sie. 2017. ISSN 2083-3113. Available at: <http://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2017/Numer-149/art/9776/>. Date accessed: 22 sie. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.17.011.6927.