Jak cytować publikację

Lokalne Organizacje Turystyczne jako czynnik rozwoju regionalnego – ocena funkcjonowania

Format cytowania:
STEFANOWSKA, Agata; LIPKO-KOWALSKA, Maria. Lokalne Organizacje Turystyczne jako czynnik rozwoju regionalnego – ocena funkcjonowania. Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 149, p. 101- 121, sie. 2017. ISSN 2083-3113. Available at: <http://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2017/Numer-149/art/9777/>. Date accessed: 22 sie. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.17.012.6928.