Jak cytować publikację

Czy mieszkańcy miast preferują tereny cenne przyrodniczo pod budowę domu pod miastem? Studium strefy podmiejskiej Olsztyna

Format cytowania:
ŹR&OACUTE;BEK-R&OACUTE;żAńSKA, Alina; ŹR&OACUTE;BEK-SOKOLNIK, Anna; DYNOWSKI, Piotr. Czy mieszkańcy miast preferują tereny cenne przyrodniczo pod budowę domu pod miastem? Studium strefy podmiejskiej Olsztyna. Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 149, p. 123 - 139, sie. 2017. ISSN 2083-3113. Available at: <http://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2017/Numer-149/art/9778/>. Date accessed: 22 sie. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.17.013.6929.