Jak cytować publikację

Janowa ekspozycja dyskursu o chlebie (J 6,25–58/59)

Format cytowania:
G&OACUTE;RKA, Bogusław. Janowa ekspozycja dyskursu o chlebie (J 6,25–58/59). Studia Religiologica, 2010, Tom 43, p. 35-56, pa. 2010. ISSN 2084-4077. Available at: <http://www.ejournals.eu/Studia-Religiologica/Tom-43-2010/Numer-43-2010/art/743/>. Date accessed: 25 pa. 2010 doi:.