Jak cytować publikację

The Crowd Wisdom in Financing Cultural Projects

Format cytowania:
KęDZIERSKA-SZCZEPANIAK, Angelika. The Crowd Wisdom in Financing Cultural Projects. Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20 Numer 1, p. 91-109, kwi. 2019. ISSN 2084-3976. Available at: <http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2019/20-1-2019/art/14015/>. Date accessed: 29 kwi. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.19.006.10339.