Jak cytować publikację

Kultura fizyczna co kształtuje ducha. O sporcie w instytucjach kultury

Format cytowania:
KLAś, Jarosław. Kultura fizyczna co kształtuje ducha. O sporcie w instytucjach kultury. Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13 Numer 4, p. 405-420, gru. 2012. ISSN 2084-3976. Available at: <http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-13-2012/13 (4) 2012/art/185/>. Date accessed: 10 gru. 2012 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.12.027.1231.