Jak cytować publikację

Czy muzea martyrologiczne potrzebują marketingu?

Format cytowania:
WOJTASZEK, Katarzyna. Czy muzea martyrologiczne potrzebują marketingu?. Zarządzanie w Kulturze, 2016, Tom 17 Numer 1, p. 31-48, lut. 2016. ISSN 2084-3976. Available at: <http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-17-2016/17-1-2016/art/6392/>. Date accessed: 11 lut. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.16.003.4477.