Jak cytować publikację

Audiowstęp jako sposób na uzupełnienie audiodeskrypcji

Format cytowania:
MASłOWSKA, Karolina. Audiowstęp jako sposób na uzupełnienie audiodeskrypcji. Przekładaniec, 2014, Numer 28 Audiodeskrypcja, p. 39-47, wrz. 2014. ISSN 1689-1864. Available at: <http://www.ejournals.eu/Przekladaniec/2014/Numer-28/art/2075/>. Date accessed: 03 wrz. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/16891864PC.14.003.1710.