Jak cytować publikację

Audiodeskrypcja autorska

Format cytowania:
SZARKOWSKA, Agnieszka; WASYLCZYK, Piotr. Audiodeskrypcja autorska. Przekładaniec, 2014, Numer 28 Audiodeskrypcja, p. 48-62, wrz. 2014. ISSN 1689-1864. Available at: <http://www.ejournals.eu/Przekladaniec/2014/Numer-28/art/2100/>. Date accessed: 03 wrz. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/16891864PC.14.004.1711.