Jak cytować publikację

Audiodeskrypcja na lekcji historii, biologii i fizyki w klasie uczniów z dysfunkcją wzroku

Format cytowania:
WALCZAK, Agnieszka; RUBAJ, Maria. Audiodeskrypcja na lekcji historii, biologii i fizyki w klasie uczniów z dysfunkcją wzroku. Przekładaniec, 2014, Numer 28 - Audiodeskrypcja, p. 63-79, wrz. 2014. ISSN 1689-1864. Available at: <http://www.ejournals.eu/Przekladaniec/2014/Numer-28/art/2101/>. Date accessed: 03 wrz. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/16891864PC.14.005.1712.