Jak cytować publikację

Przekład audiowizualny w Polsce – perspektywy i wyzwania

Format cytowania:
SZARKOWSKA, Agnieszka. Przekład audiowizualny w Polsce – perspektywy i wyzwania. Przekładaniec, 2008, Numer 20 - O przekładzie audiowizualnym, p. 8-25, sty. 2009. ISSN 1689-1864. Available at: <http://www.ejournals.eu/Przekladaniec/2008/Numer-20/art/3044/>. Date accessed: 01 sty. 2009 doi:.