Jak cytować publikację

Misja edukacyjna krakowskich i lwowskich filologów klasycznych na łamach prasy specjalistycznej (1918–1939)

Format cytowania:
PAWLAK, Małgorzata; SANOJCA, Karol. Misja edukacyjna krakowskich i lwowskich filologów klasycznych na łamach prasy specjalistycznej (1918–1939). Prace Historyczne, 2018, Numer 145 (2), p. 257-270, maj 2018. ISSN 2084-4069. Available at: <http://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2018/Numer-2/art/11572/>. Date accessed: 16 maj 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844069PH.18.013.7815.