Jak cytować publikację

Galicja – spadek po zaborach

Format cytowania:
PIJAJ, Stanisław. Galicja – spadek po zaborach. Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), p. 129-148, mar. 2019. ISSN 2084-4069. Available at: <http://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2019/Numer-1/art/13717/>. Date accessed: 07 mar. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844069PH.19.007.9571.