Jak cytować publikację

Perspektywy badań historyczno-wojskowych czasów Jana III Sobieskiego

Format cytowania:
WAGNER, Marek. Perspektywy badań historyczno-wojskowych czasów Jana III Sobieskiego. Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (2), p. 461-479, maj 2019. ISSN 2084-4069. Available at: <http://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2019/Numer-2/art/13893/>. Date accessed: 09 maj 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844069PH.19.024.9920.