Jak cytować publikację

Szlachta prowincjonalna wobec unii polsko-litewskiej

Format cytowania:
SZYMCZAKOWA, Alicja. Szlachta prowincjonalna wobec unii polsko-litewskiej. Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), p. 459-480, sty. 2015. ISSN 2084-4069. Available at: <http://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2014/Numer-2/art/4071/>. Date accessed: 15 sty. 2015 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844069PH.14.022.2750.