Jak cytować publikację

Horodło z perspektywy XX–XXI wieku: pamięć modernizacji, pamięć republiki, pamięć imperium

Format cytowania:
NOWAK, Andrzej. Horodło z perspektywy XX–XXI wieku: pamięć modernizacji, pamięć republiki, pamięć imperium. Prace Historyczne, 2014, Numer 141 (2), p. 435-458, sty. 2015. ISSN 2084-4069. Available at: <http://www.ejournals.eu/Prace-Historyczne/2014/Numer-2/art/4072/>. Date accessed: 15 sty. 2015 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20844069PH.14.021.2749.