Jak cytować publikację

Konceptualizacje snu i marzeń sennych w kulturach indygenicznych: perspektywa psycho-kulturowa

Format cytowania:
ANCZYK, Adam. Konceptualizacje snu i marzeń sennych w kulturach indygenicznych: perspektywa psycho-kulturowa. Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), p. 242-261, sty. 1970. ISSN 2084-3860. Available at: <http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2018/Numer-2-36-2018/art/12899/>. Date accessed: 05 gru. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843860PK.18.015.9193.