Jak cytować publikację

Digitally Globalized Landscapes. The Evolution of Dataveillance Practices: Digital Distribution and Streaming Platforms

Format cytowania:
FELCZAK, Mateusz. Digitally Globalized Landscapes. The Evolution of Dataveillance Practices: Digital Distribution and Streaming Platforms. Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 4 (38), p. 562-574, mar. 2019. ISSN 2084-3860. Available at: <http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2018/Numer-4-38-2018/art/13732/>. Date accessed: 13 mar. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843860PK.18.029.10367.