Jak cytować publikację

Alterka – waluta buntu? O warszawskiej społeczności „Wymiennik” używającej pieniądza lokalnego

Format cytowania:
RYCOMBEL, Marlena. Alterka – waluta buntu? O warszawskiej społeczności „Wymiennik” używającej pieniądza lokalnego. Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), p. 329-345, lis. 2019. ISSN 2084-3860. Available at: <http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2019/Numer-3-41-2019/art/16027/>. Date accessed: 29 lis. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843860PK.19.018.11601.