Jak cytować publikację

Witalność ruin w dobie antropocenu

Format cytowania:
STOBIECKA, Monika. Witalność ruin w dobie antropocenu. Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 4 (42), p. 00-00, mar. 2020. ISSN 2084-3860. Available at: <http://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/2019/Numer-4-42-2019/art/16336/>. Date accessed: 04 mar. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843860PK.19.022.11918.