Jak cytować publikację

Sprawozdanie z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Społeczny kontekst rozwoju. Od dziecka do dorosłego

Format cytowania:
BYCZEWSKA-KONIECZNY, Karolina; KOSNO, Magdalena; STęPIEń-NYCZ, Małgorzata. Sprawozdanie z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Społeczny kontekst rozwoju. Od dziecka do dorosłego. Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18 Numer 3, p. 115-119, gru. 2013. ISSN 2084-3879. Available at: <http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Tom-18-2013/Numer-3-2013/art/1894/>. Date accessed: 20 gru. 2013 doi:.