Jak cytować publikację

Natura, mechanizmy neurofizjologiczne i zmiany rozwojowe funkcji zarządzających

Format cytowania:
KIELAR-TURSKA, Maria; KOSNO, Magdalena. Natura, mechanizmy neurofizjologiczne i zmiany rozwojowe funkcji zarządzających. Psychologia Rozwojowa, 2013, Tom 18 Numer 4, p. 9-27, mar. 2014. ISSN 2084-3879. Available at: <http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Tom-18-2013/Numer-4-2013/art/2224/>. Date accessed: 06 mar. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843879PR.13.019.1720.