Jak cytować publikację

O powiązaniach funkcji zarządzających i dziecięcej teorii umysłu: wnioski z badań metodą mikrogenetyczną

Format cytowania:
KOSNO, Magdalena. O powiązaniach funkcji zarządzających i dziecięcej teorii umysłu: wnioski z badań metodą mikrogenetyczną. Psychologia Rozwojowa, 2010, Tom 15 Numer 1, p. 61-73, cze. 2010. ISSN 2084-3879. Available at: <http://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/Tom-15-2010/Numer-1/art/555/>. Date accessed: 01 cze. 2010 doi:.