Jak cytować publikację

Populism as a Corrupted Democracy

Format cytowania:
NIżNIK, Józef. Populism as a Corrupted Democracy. Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60 Numer 2 (230), p. 257-264, sty. 1970. ISSN 2299-6362. Available at: <http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2017/2-230/art/10320/>. Date accessed: 08 gru. 2017 doi:http://dx.doi.org/10.4467/22996362PZ.17.017.7297.