Jak cytować publikację

Pokemon to demon? Analiza dyskursu strachu przed grą „Pokemon GO” w polskim Internecie

Format cytowania:
ŁUCZAJ, Kamil; HOłY-ŁUCZAJ, Magdalena. Pokemon to demon? Analiza dyskursu strachu przed grą „Pokemon GO” w polskim Internecie. Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60 Numer 4 (232), p. 964-984, mar. 2018. ISSN 2299-6362. Available at: <http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2017/4-231/art/11401/>. Date accessed: 28 mar. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/22996362PZ.17.054.8196.