Jak cytować publikację

„Wy jesteście aparatem, który ma demaskować wroga”. Polscy cenzorzy w latach 40. XX wieku

Format cytowania:
KAMIńSKA-CHEłMINIAK, Kamila. „Wy jesteście aparatem, który ma demaskować wroga”. Polscy cenzorzy w latach 40. XX wieku. Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60 Numer 4 (232), p. 904-921, mar. 2018. ISSN 2299-6362. Available at: <http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2017/4-231/art/11404/>. Date accessed: 28 mar. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/22996362PZ.17.051.8193.