Jak cytować publikację

Marka Empire jako przykład multiplatformy medialnej – studium przypadku

Format cytowania:
JUPOWICZ-GINALSKA, Anna. Marka Empire jako przykład multiplatformy medialnej – studium przypadku. Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60 Numer 4 (232), p. 845-865, mar. 2018. ISSN 2299-6362. Available at: <http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2017/4-231/art/11407/>. Date accessed: 28 mar. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/22996362PZ.17.048.8190.