Jak cytować publikację

Groźne i stronnicze: Środki masowego przekazu w myśli Bronisława Łagowskiego

Format cytowania:
CZAPNIK, Sławomir. Groźne i stronnicze: Środki masowego przekazu w myśli Bronisława Łagowskiego. Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60 Numer 4 (232), p. 760-778, mar. 2018. ISSN 2299-6362. Available at: <http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2017/4-231/art/11411/>. Date accessed: 28 mar. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/22996362PZ.17.044.8186.