Jak cytować publikację

Walerego Pisarka metoda badania słów i wyrażeń sztandarowych – klucz do zrozumienia zmian społecznej świadomości

Format cytowania:
KOłODZIEJ, Jacek H. Walerego Pisarka metoda badania słów i wyrażeń sztandarowych – klucz do zrozumienia zmian społecznej świadomości. Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62 Numer 2 (238), p. 153-172, cze. 2019. ISSN 2299-6362. Available at: <http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2019/2-238/art/14298/>. Date accessed: 27 cze. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/22996362PZ.19.018.10543.