Jak cytować publikację

From Ottawa to Vienna. Health promotion – post-truth contexts and times 

Format cytowania:
WłODARCZYK, Włodzimierz C.; ZABDYR-JAMR&OACUTE;Z, Michał. From Ottawa to Vienna. Health promotion – post-truth contexts and times . Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16 Numer 2, p. 69-78, lip. 2018. ISSN 2084-2627. Available at: <http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2018/Tom-16-zeszyt-2/art/13457/>. Date accessed: 18 lip. 2018 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.18.008.9078.