Jak cytować publikację

Health education as an inseparable component of health promotion

Format cytowania:
WRONA-WOLNY, Weronika. Health education as an inseparable component of health promotion. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16 Numer 4, p. 215-221, mar. 2019. ISSN 2084-2627. Available at: <http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2018/Tom-16-zeszyt-4/art/13922/>. Date accessed: 29 mar. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.18.024.10562.