Jak cytować publikację

Reklama audiowizualna a zachowania żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym

Format cytowania:
PI&OACUTE;RECKA, Beata; KUCIEL, Joanna; PłONKA, Małgorzata; SCHLEGEL-ZAWADZKA, Małgorzata. Reklama audiowizualna a zachowania żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10 Numer 3, p. 219-224, lut. 2013. ISSN 2084-2627. Available at: <http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/Tom-10-2012/Tom-10-zeszyt-3/art/2136/>. Date accessed: 19 lut. 2013 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.13.023.1171.