Jak cytować publikację

Polityka zdrowotna w programach partii politycznych w Polsce. Wyborczy wyścig po zdrowie?

Format cytowania:
KOWALSKA, Iwona; MOKRZYCKA, Anna; ZABDYR-JAMR&OACUTE;Z, Michał. Polityka zdrowotna w programach partii politycznych w Polsce. Wyborczy wyścig po zdrowie?. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, p. 17-26, maj 2015. ISSN 2084-2627. Available at: <http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2015/Tom-13-zeszyt-1/art/5255/>. Date accessed: 30 lip. 2015 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.15.002.4115.