Jak cytować publikację

Prawa dostępu osób niepełnosprawnych do internetu i innych narzędzi cyberprzestrzeni. Przykład analizy potencjalnego skutku zdrowotnego (HIA)

Format cytowania:
MOKRZYCKA, Anna; KOWALSKA, Iwona. Prawa dostępu osób niepełnosprawnych do internetu i innych narzędzi cyberprzestrzeni. Przykład analizy potencjalnego skutku zdrowotnego (HIA). Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 3, p. 252-262, sty. 2016. ISSN 2084-2627. Available at: <http://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2015/Tom-13-zeszyt-3/art/6761/>. Date accessed: 17 sty. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.15.026.4784.