Jak cytować publikację

Koncepcja zastostosowań benchmarkingu do zarządzania finansami jed-nostek samorządu terytorialnego (JST)

Format cytowania:
DRELICHOWSKI, Ludosław; GRAUL, Cezary; OSZUśCIK, Grzegorz. Koncepcja zastostosowań benchmarkingu do zarządzania finansami jed-nostek samorządu terytorialnego (JST). Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 4 (32), p. 407-418, mar. 2016. ISSN 2084-3968. Available at: <http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2015/Zarzadzanie-Publiczne-4-2015/art/6968/>. Date accessed: 11 mar. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843968ZP.15.027.4773.