Jak cytować publikację

Moda i podróbki – funkcjonowanie rynku podrabianych produktów w Polsce i na świecie – analiza zjawiska  

Format cytowania:
W&OACUTE;JCIAK, Michał. Moda i podróbki – funkcjonowanie rynku podrabianych produktów w Polsce i na świecie – analiza zjawiska  . Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 2 (34), p. 121-133, wrz. 2016. ISSN 2084-3968. Available at: <http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2016/Zarzadzanie-Publiczne-2-2016/art/7654/>. Date accessed: 07 wrz. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843968ZP.16.010.5173.